LifeQuotesHindiMe आपको लाइफ, दोस्ती, प्यार, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, महान व्यक्तियों के कोट्स सभी, भजन, आरती, चालीसा, स्तोत्रं और स्तुति हिंदी भाषा में मिलेंगी I

शुक्रवार, 8 अक्तूबर 2021

Shakradaya Stuti Lyrics in English - शक्रादय स्तुति लिरिक्स इन इंग्लिश

 

Shakradaya Stuti Lyrics in English

Shakradaya Stuti Lyrics in English - शक्रादय स्तुति लिरिक्स इन इंग्लिश


1.. Shakraa Daya Sura Ganaa Nihate Tiviirye

Tasmin Durat Mani Suraari Baley Cha Devyaa.

Taan Tushtu Vu Pranati Nam Rashiro Dharaan Saa

Vaag Bhih Praharshha Pulakodh Gamachaa Rudehaa.


2.. Devyaa Yayaa Tatamidam Jaga Daat Mashak Tyaa

Nish Shesh Ha Deva Gana Shakti Samu Hamuu Tyaa.

Taam Ambikaa Makhila Deva Mahar Shi Puujyaam

Bhaktyaa Nataa Sma Vida Dhaa Tu Shubhaa Ni Saanah.


3.. Yasyaah Prabhaava Matulan Bhagavaan Ananto

Brahmaa Harash Cha Na Hi Vaktu Malam Balan Cha.

Saa Chandikaa Khila Jagat Pari Paa Lanaaya

Naashaaya Chaa Shubha Bhayasya Matin Karotu.


4.. Yaa Shri Svayam Sukriti Naam Bhavaneshhva Lakshmi

Paapaat Manaam Kritadhiyaam Hridaa Yeshu Buddhi.

Shraddhaa Sataam Kulajana Prabha Vasya Lajjaa

Taan Tvaam Nataa Sma Paripaalaya Devi Vishvam.


5.. Kin Varna Yaama Tava Ruupa Machin Tya Metat

Kin Chaa Tiviir Yama Sura Kshaya Kaari Bhuuri.

Kin Chaa Haveshhu Charitaani Tavaad Bhutaani

Sarveshhu Devya Sura Deva Ganaadi Keshhu.


6.. Hetu Samasta Jagataam Trigunaapi Doshhai

Gangyaa Yase Hariharaa Dibhirapya Paaraa.

Sarvaa Shrayaa Khila Midam Jagadam Shabhuuta

Mavyaa Kritaahi Paramaa Prakriti Stva Maadyaa.


7.. Yasyaah Samasta Surataa Samudii Ranena

Triptin Prayaa Tisakaleshhu Makheshhu Devi.

Svaahaasi Vai Pitriga Nasya Cha Tripti Hetu

Ruch Chaaryase Tvamata Eva Janai Svadhaa Cha.


8.. Yaa Mukti Hetu Ravi Chantya Mahaa Vrataa Tvan

Abhyasyase Suniyaten Driya Tatt Vasaarai.

Mokshaar Thibhir Munibhir Asta Samasta Doshhai

Vidyaa Si Saa Bhagavatii Paramaa Hi Devi.


9.. Shabdaat Mikaa Suvi Malagyar Jushhaan Nidhaana

Mudgii Tharam Yapada Paa Thava Taan Cha Saamnaam.

Devi Trayi Bhagavati Bhava Bhaavanaaya

Vaattaar Cha Sarva Jagataan Paramaattir Hantrii.


10.. Medhaa Sidevi Viditaa Khilashaa Strasaaraa

Durgaa Si Durga Bhava Saagara Naura Sangaa.

Shri Kaitabh Aari Ridayai Kakritaa Dhivaa Saa

Gaurii Tvameva Shashi Mauli Krita Pratishh Thaa.


11.. Iishhat Sahaa Sama Malan Paripuurna Chandra

Bimbaa Nukaari Kana Kottama Kaanti Kaantam.

Atyad Bhutan Prarita Maata Rushhaa Tathaapi

Vaktran Vilokya Sahasaa Mahishhaa Surena.


12.. Drishhtvaa Tu Devi Kupitan Bhrukutii Karaala

Mudyach Chhashaan Kasadrishach Chhavi Yanna Sadyah

Praanaan Mumocha Mahishhas Tada Tiiva Chitran

Kair Jiivyatehi Kupitaan Taka Darshanena


13.. Devi Prasiida Paramaa Bhavatii Bhavaaya

Sadyo Vinaasha Yasi Kopa Vatii Kulaani

Vignyaa Tameta Dadhu Naiva Yadas Tameta

Niitan Balan Suvipulan Mahishhaa Surasya


14.. Te Sammataa Janapadeshhu Dhanaani Teshhaan

Teshhaan Yashaan Si Na Cha Sii Dati Dharma Vargah

Dhanyaasta Eva Nibhri Taat Majabhritya Daaraa

Yeshhaan Sadaabh Yuda Yadaa Bhavatii Prasannaa


15.. Dharmyaar Ni Devi Sakalaa Ni Sadaiva Karmaa

Nyatyaa Dritah Pratidi Nan Sukritii Karoti.

Svargan Prayaati Cha Tato Bhavatii Prasaadaa

Llokatra Yepi Phaladaa Nanu Devi Tena.


16.. Durge Smritaa Harasi Bhiiti Masheshha Jantoh

Svasthaih Smritaa Mati Matii Va Shubhaan Dadaasi.

Daaridrya Dukha Bhaya Haarini Kaa Tvadan Yaa

Sarvo Pakaara Kara Naaya Sadaa Drar Chittaa.


17.. Ebhir Hatair Jagadu Paiti Sukhan Tathai Te

Kurvan Tu Naama Narakaaya Chiraaya Paapam.

Sangraa Ma Mrityu Madhi Gamya Divan Prayaantu

Mat Veti Nuuna Mahitaan Vinihansi Devi.


18.. Drishh Tvaiva Kin Na Bhavatii Prakaroti Bhasma

Sarvaa Suraana Rishhu Yath Prahi Noshhi Shastram.

Lokaan Prayaantu Ripa Vopi Hi Shastra Puutaa

Itthan Matir Bhavati Teshh Vapi Teti Saadhvii.


19.. Khadaga Prabhaani Kara Visphura Nai Statho Graih

Shuulaa Grakaanti Nivahena Drisho Suraa Naam.

Yannaa Gataa Vilayaman Shumadin Dukhanda

Yogyaa Nanan Tava Vilo Kaya Taan Tadetat.


20.. Durvrit Tavritta Shaman Tava Devi Shiilan

Ruupan Tathaita Davi Chintya Matul Yaman Yai.

Viiryan Cha Hantri Hrita Deva Paraa Kramaa Naan

Vairishh Vapi Prakati Taiva Dayaa Tva Yettham.


21.. Yeno Pamaa Bhavatu Tesya Paraa Kramasya

Ruupan Cha Shatru Bhayakaar Yati Haari Kutra.

Chitte Kripaa Sama Ranishh Thura Taa Cha Drishh Taa

Tvayyeva Devi Varade Bhuvana Trayepi.


22.. Trailo Kyameta Dakhilan Ripunaa Shanena

Traatam Tvayaa Samara Muur Dhani Tepi Hatvaa.

Niitaa Divan Ripuga Naa Bhaya Mapya Paastam

Masmaa Kamun Mada Suraa Ribhavan Namaste.


23.. Shuulena Paahi No Devi,

Paahi Khadh Gena Chaambike.

Ghantaa Svanena Na Paahi,

Chaa Paj Yaani Svanena Cha.


24.. Praachyaan Raksha Pratii Chyaan Cha,

Chandike Raksha Dakshine.

Bhraama Nenaat Mashuu Lasya,

Uttara Syaan Tatheshvari.


25.. Saumyaani Yaani Ruupaani,

Trailo Kye Vicharanti Te.

Yaani Chaatyar Tha Ghoraani,

Tai Rakshaa Smaan Stathaa Bhuvam.


26.. Khadga Shuula Gadaa Diini,

Yaani Chaa Straani Tembike.

Kara Pallava Sangiini,

Taira Smaan Raksha Sarvata.


27.. Rishhiruvaacha


28.. Evan Stutaa Surair Divyai,

Kusu Mair Nandanod Bhavai.

Architaa Jagataan Dhaatrii,

Tathaa Gandhaa Nu Lepanai.


29.. Bhaktyaa Samastai Stridashair,

Divyair Dhuupaistu Dhuupitaa.

Praaha Prasaada Sumukhii,

Samastaan Pranataan Suraan.


30.. Devyuvaacha


31.. Vriyataan Tridashaa Sarve,

Yada Smatto Bhivaan Chhatam.


32.. Devaa Uchu


33.. Bhagavatyaa Kritan Sarvan,

Na Kinchida Vashishhyate.

Yadayan Nihata Shatru,

Rasmaa Kan Mahishhaasura.


34.. Yadi Chaapi Varo Deya,

Stvayaa Smaakan Maheshvari.

San Smritaa San Smritaa Tvan No,

Hinse Thaa Para Maa Pada.


35.. Yashcha Matya Stavai Rebhi,

Tvaan Sto Shhyatya Malaanane.


36.. Tasya Vittaddhir Vibhavair,

Dhana Daaraa Disam Padaam.

Vriddhaye Asmat Prasannaa Tvan,

Bhavethaa Sarvada Ambike.


37.. Rishhiruvaacha


38.. Iti Prasaad Itaa Devair,

Jagato Arthe Tathaa Atmana.

Tathet Yuktvaa Bhadra Kaalii,

Babhuu Vaantar Hitaan Ripa.


39.. Itye Tat Kathitan Bhuupa,

Sambhuutaa Saa Yathaa Puraa.

Devii Deva Shariire Bhyo,

Jagat Traya Hi Taishhinii.


40.. Punashcha Gaurii Dehaat Saa,

Samudh Bhuutaa Yathaabhavath.

Vadhaaya Dushh Tadaityaa Naan,

Tathaa Shumbhani Shumbhayo.


41.. Raksha Naaya Cha Lokaa Naan,

Devaa Naa Mupa Kaarinii.

Tachchhrinushhva Mayaa Akhyaatan,

Yathaa Vat Katha Yaami Te.


42.. Iti Shrii Maarkande Yapuraane Saavar Nike Manvantare Deviimaahaatmye Shakraadistutirnaama Chaturtho Adhyaaya


43..Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsthita

Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Nama

0 टिप्पणियाँ:

एक टिप्पणी भेजें

Social Profiles

Twitter Facebook Pinterest

Popular Posts

यह ब्लॉग खोजें

Blogger द्वारा संचालित.

Copyright © 2021 Lifequoteshindime, Inc.